Arbeidsområder

Fire hovedområder

Vi deler gjerne ventilasjons- og blikkenslagerfaget i hovedområdene: tynnplateteknikk, ventilasjonsteknikk, verkstedproduksjon og HMS. I løpet av tiden din på skolen og som lærling får du prøve deg på alle områdene.

Tynnplateteknikk

Tynnplateteknikk handler om å beskytte bygninger mot klimaet. Altså å unngå at vær og vind og regnvann kommer inn i hus og andre bygg. Slik at byggene holder lenger og vi kan bygge og vedlikeholde mer bærekraftige byer.
Tynnplatene lages oftest i ulike metaller, men kan også være kompositter (blandingsmaterialer) og andre materialer.

Å lære seg tynnplateteknikk betyr at du skal mestre ulike metoder for å koble materialer sammen, for eksempel ved å lodde, lime eller false. Disse metodene brukes innenfor alle blikkenslagerens arbeidsområder, typisk på tak, fasader og i interiør.

Tak

Blikkenslagere jobber mye med tak og da handler det som nevnt mest om å få det tett, siden et tak skal vare i mange år. Det må være nøyaktig utført og pent å se på. Så her nytter det ikke å ta noe på slump.

Tak kan tekkes med mange materialer, for eksempel takstein (betong og tegl), singelpapp, profilerte plater i stål og aluminium, og båndtekking med stål, aluminium, sink og kobber.

I tillegg lager og monterer blikkenslageren gjerne såkalte beslag. (Beslag er det beskyttende laget som legges utenpå piper og takhatter, og i overgangene mellom tak og karnapp, brystninger og gesimser.)
På taket skal dett også monteres takrenner og nedløpsrør, taksikring og snøfangere.

Fasade

Selv om taket er viktig, er fasaden det man først legger merke til ved et bygg. Som oftest ligger det mange arkitekttimer med tegning og planlegging bak de fasadene hvor blikkenslageren er involvert.

Blikkenslagerens oppgave er å oversette arkitektens ideer fra tegnebrettet til virkeligheten. Hva er det mulig å få til? Hvilke materialer vil egne seg best?

Fasader kan kles med alle typer metaller som stål, aluminium, sink, kobber og rustfritt stål. Kledningen kan bestå av falset kledning (metallplater som er brettet slik at de henger sammen), kassetter eller profilerte plater.

En fasade vil alltid inneholde en rekke typer beslag. Dette gjelder både når fasaden er kledd med metall og når fasaden er kledd med andre typer materialer som for eksempel trepanel, glass eller stein.

 

Ventilasjonsteknikk

Vi kaller gjerne ventilasjon for den tekniske biten av blikkenslagerfaget. Blikkenslageren må følge tegninger som viser hvordan ventilasjonsanlegget skal være – og hvor mye luft som skal gå inn og ut av bygget for at det skal være nok luft og akkurat passe varmt. I tillegg til å bygge og montere anlegget, lærer du å lage spesialtilpassede overganger. Vi kan på en måte kalle det lego for voksne.

I motsetning til annet metallarbeid hvor blikkenslageren står friere og kan jobbe mer kreativt, finnes det en fasit når det kommer til ventilasjon.
Når anlegget er ferdig montert må det innreguleres. Det betyr at du vil lære å stille inn riktig luftmengde. Til det trenger du både måleutstyr for temperatur og Co2-målinger, samt avanserte dataverktøy.

De som jobber med ventilasjon jobber hovedsakelig innendørs.

I løpet av utdannelsen din får du innføring i hvordan du kan bygge ulike typer ventilasjonssystemer. Det handler om å finne løsninger og systemer som sikrer et godt inneklima. Du får også grundig innføring i sikkerhetsarbeid, som f.eks sikring i høyden, beskyttelse mot støy og varme, samt hvordan maskiner og farlig verktøy skal håndteres.

Verkstedproduksjon

En stor del av blikkenslagerens jobb foregår på verkstedet. Det innebærer alt fra å lage beslag og andre deler til tak, fasade og ventilasjon, til å lage forseggjorte puslebrikker til for eksempel kupler og kirkespir. Selv om du får prøve deg på alt dette i læretiden din, er det viktig å være klar over at det tar tid å bli god, og som blikkenslager vil du aldri bli helt utlært. Det er noe av det som gjør faget morsomt.

Du vil lære om ulike materialer, og hvordan du skal ta i bruk tegninger, verktøy og maskiner i produksjonen. Du lærer også gode rutiner for vedlikehold av utstyr.

En del blikkenslagere spesialiserer seg på interiørdetaljer. Noen ganger gjelder det å finne en god løsning ut fra en skisse, andre ganger er det du selv som må designe ulike metallprodukter, som for eksempel messingskilt, bardisker, lamper og trappegelendere på bestilling fra kunder.
Her må du tenke både kreativt og logisk for å lykkes.

 

Helse, miljø og sikkerhet

HMS står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Siden du ofte jobber i høyden og med maskiner og verktøy som kan være farlige hvis de blir brukt på feil måte, er fokus på HMS en viktig del av av blikkenslagerens hverdag.

Du må kunne oppdage og forhindre farlige situasjoner og vite når det kan være fare for liv og helse. Dette kaller vi risikovurdering og for de fleste blikkenslagere er det noe som setter seg i ryggmargen.
Her er det mye regelverk å sette seg inn i og det er viktig å holde seg oppdatert.

Ansvaret for HMS deler du med alle i bedriften du jobber i – eller byggeplassen du jobber på. Maskiner og utstyr må brukes på en trygg måte slik at ingen blir skadet.

HMS handler også om å ta vare på miljøet. Blikkenslageren er en viktig del av løsningen for å lage mer bærekraftige bygg og du vil lære hvordan du kan jobbe på mest mulig miljøvennlig måte.