Arbeidsområder

Fire hovedområder

Vi deler gjerne ventilasjons- og blikkenslagerfaget i fire hovedområder: tak, fasade, ventilasjon og verkstedproduksjon. I løpet av tiden din på skolen og som lærling får du prøve deg på alle områdene.

Tak

Når blikkenslageren jobber på tak handler det først og fremst om å få det tett. Et tak skal vare i mange år, så det er også viktig at det er nøyaktig utført og pent å se på. Her nytter det ikke å ta noe på slump.

En blikkenslager tekker typisk tak med takstein (betong og tegl), singelpapp, profilerte plater i stål og aluminium, og båndtekking med stål, aluminium, sink og kobber.

I tillegg skal du gjerne lage og montere såkalte beslag. Beslag er det beskyttende laget som legges utenpå piper og takhatter, og i overgangene mellom tak og karnapp, brystninger og gesimser.

Til slutt skal det monteres takrenner og nedløpsrør, taksikring og snøfangere.

Fasade

Selv om taket er viktig, er fasaden det man først legger merke til ved et bygg. Som oftest ligger det mange arkitekttimer med tegning og planlegging bak de fasadene hvor blikkenslageren er involvert.

Blikkenslagerens oppgave er å oversette arkitektens ideer fra tegnebrettet til virkeligheten. Hva er det mulig å få til? Hvilke materialer vil egne seg best?

Fasader kan kles med alle typer metaller som stål, aluminium, sink, kobber og rustfritt stål. Kledningen kan bestå av falset kledning (metallplater som er brettet slik at de henger sammen), kassetter eller profilerte plater.

En fasade vil alltid inneholde en rekke typer beslag. Dette gjelder både når fasaden er kledd med metall og når fasaden er kledd med andre typer materialer som for eksempel trepanel, glass eller stein.

Ventilasjon

Vi kaller gjerne ventilasjon for den tekniske biten av blikkenslagerfaget. Blikkenslageren må følge tegninger som viser hvordan ventilasjonsanlegget skal være – og hvor mye luft som skal gå inn og ut av bygget for at det skal være nok luft og akkurat passe varmt. I tillegg til å bygge og montere anlegget, lærer du å lage spesialtilpassede overganger. Vi kan på en måte kalle det lego for voksne.

I motsetning til annet metallarbeid hvor blikkenslageren står friere og kan jobbe mer kreativt, finnes det en fasit når det kommer til ventilasjon.
Når anlegget er ferdig montert må det innreguleres. Det betyr at du vil lære å stille inn riktig luftmengde. Til det trenger du både måleutstyr for temperatur og Co2-målinger, samt avanserte dataverktøy.

De som jobber med ventilasjon jobber hovedsakelig innendørs.

Verkstedproduksjon

En stor del av blikkenslagerens jobb foregår på verkstedet. Det innebærer alt fra å lage beslag og andre deler til tak, fasade og ventilasjon, til å lage forseggjorte puslebrikker til for eksempel kupler og kirkespir. Alt dette lærer du gjennom læretiden din, men det tar tid å bli god, og som blikkenslager vil du aldri bli helt utlært. Det er noe av det som gjør faget morsomt.

En del blikkenslagere spesialiserer seg på interiørdetaljer. Noen ganger gjelder det å finne en god løsning ut fra en skisse, andre ganger er det du selv som må designe ulike metallprodukter, som for eksempel messingskilt, bardisker, lamper og trappegelendere på bestilling fra kunder.
Her må du tenke både kreativt og logisk for å lykkes.