Samarbeidspartnere

Landsdekkende samarbeid

Bliblikkenslager.no drives av bransjeforeningen Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL). Vi samarbeider tett med bransjens opplæringskontorer og bedrifter.

De fleste opplæringskontorene du finner i kontaktlisten vår dekker flere fag, men fire av av dem jobber eksklusivt med lærlinger i ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Disse fire er våre viktigste samarbeidspartnere og jobber aktivt for lokal rekruttering. Under finner du kontaktinformasjon til hver av dem.

 

BERGEN

Blikkenlagermestrenes Opplæringskontor
Skuteviksbodene 7, 5035 Bergen

OSLO

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget, Oslo og omegn
Eikenga 13, 0579 Oslo

ROGALAND

Opplæringskontoret for ventilasjon og blikkenslagerfaget i Rogaland
Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger

TRØNDELAG

Opplæringskontoret BTV (Blikk, Tak og Ventilasjon)
Hornebergveien 12, 7038 Trondheim