Logo, Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget

Opplæringskontoret for Ventilalasjons- og Blikkenslagerfaget

Oslo og omegn

Videreutdanning

MULIGHETER ETTER AVLAGT SVENNEPRØVE:


Mesterbrev:

Etter avlagt og bestått svenneprøve kan du ta fatt på Mesterbrev i faget. Dette er en utdannelse som normalt tas over 2 år. Utdanningen består av en felles del hvor fagene organisasjon og ledelse, markedsføringsledelse, økonomistyring og inngår. Utdanningen avsluttes med en yrkesteori del. For flere opplysninger vises det til www.mesterbrev.no.

For å få tildelt Mesterbrev som blikkenslager må du ha svennebrev som blikkenslager og ha minimum to års relevant erfaring som svenn samt ha gjennomgått og bestått Mesterutdanningen.


Serviceteknikker:

Serviceteknikker er en utdanning som går over 2 år (heltid). Denne utdanningen gir en god teknisk utdanning innen fagområdene elektro, rør og ventilasjon. Mesterbrev inngår som en del av utdanningen. For mer informasjon se www.fagskolen.oslo.no.


Ingeniør:

Har du full studiekompetanse kan du velge å videreutdanne deg innen en rekke områder. Det mest nærliggende er VVS ingeniør. Dette er en 3 årig bachelor utdannelse som kan tas ved en av landets høyskoler (som tilbyr denne retningen).


Annen høyere utdanning:

Med full studiekompetanse kan du også velge en videreutdanning innen e n rekke andre utdanningstilbud på høyskolenivå.

Du kan også velge mellom en rekke fagrelaterte enkeltkurs som vil gi nyttig kompetanse.