Hva er et opplæringskontor?

Et Opplæringskontor er en sammenslutning av offentlig godkjente opplæringsbedrifter. Opplæringskontoret kan dekke et fag eller være tverrfaglig - dvs. at Opplæringskontoret dekker flere fag.

Opplæringskontorene jobber for å utvikle faget og sikre at du som lærling får en god og allsidig opplæring. Videre jobber Opplæringskontoret for å sikre en jevn tilgang av faglært arbeidskraft til faget.

Et godt samarbeid med skoleverket sikrer at det gis både teoretisk og praktisk opplæring. Etter endt opplæring sørger Opplæringskontoret for at du som lærling meldes opp til svenneprøve. Svennebrevet er ditt synlige bevis på at du har gjennomført opplæring i faget og at du har avlagt og bestått eksamen (svenneprøve).

Opplæringskontorene følger den enkelte lærling gjennom lærlingtiden. Dette gjøres ved at det gjennomføres halvårlige lærlingsamtaler og ved at det arrangeres kurs. Utover dette er Opplæringskontoret til for deg som lærling og et sted du kan henvende deg til hvis det er ting som dukker opp i løpet av læretid.

Opplæringskontoret utfører følgende tjenester for medlemsbedriftene:

 • Opprettelse av lærlingkontrakt
 • Oppfølging av lærlingen gjennom læretiden
 • Avholdelse av kurs (ref. "Om opplæringskontoret")

 • Bistand ved behov for omplassering for kortere eller lengre perioder

 • Oppmelding til svenneprøve

Om Opplæringskontoret

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - Oslo og omegn er en sammenslutning av blikkenslagerbedrifter som ønsker å videreutvikle faget og sikre tilgang på faglært arbeidskraft i årene som kommer. Faget har lang tradisjon for å ta inn lærlinger i bedriftene og gi opplæring i faget. Et godt samarbeid med skoleverket sikrer at det gis både teoretisk og praktisk opplæring. Etter endt opplæring avlegges en svenneprøve. Svennebrevet er et synlig bevis på utstått opplæring og avlagt eksamen i faget.

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er ett av i alt åtte fag på Læresenteret for byggfag som holder til på Fossum (Stovner). Her har vi vårt eget verksted som benyttes til kursvirksomhet og til avleggelse av svenneprøver.

I løpet av læretiden skal alle lærlinger ha gjennomført følgende kurs:

 • Varme arbeider kurs 1 dag gyldig i 5 år
 • Personløfter sertifikat 1 dag
 • Fallsikringskurs 1 dag
 • Lodde- og tekkekurs 2 uker innføring/opplæring
 • Fasadekurs 2 uker innføring/opplæring
 • Ventilasjonskurs 2 uker innføring/opplæring
 • Førstehjelpskurs 1 dag

Opplæringskontorets faglige leder følger opp den enkelte lærling gjennom læretiden. Denne oppfølgingen gjennomføres ved at det avholdes halvårlige lærlingsamtaler og ved at lærlingen deltar på oppsatte kurs.


TJENESTER:

Blikkenslagerbedriftene som velger å bli med i Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - Oslo og omegn er sikret at oppgaven som opplæringsbedrift kan utøves på en rasjonell og effektiv måte.

OVB = Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget Oslo og omegn

Ønsker du lærlingplass innen Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er Opplæringskontoret rett sted for å innhente informasjon og for å opprette kontakt med en av våre opplæringsbedrifter.

Opplæringskontoret for Ventilasjons- og blikkenslagerfaget - Oslo og omegn (OVB Oslo og omegn) er en sammenslutning av blikkenslagerbedrifter, i Oslo og omegn, og har til oppgave å påse at fagets lærlinger får opplæring i henhold til gjeldende læreplan.

OVB følger lærlingene fra tegning av lærekontrakt til svenneprøven er avlagt.


OVBOslo holder til i VVS-Huset på Økern

 • Haslevangen 45 B, 0579 Oslo
 • Telefon 23 17 38 10
 • Faks 23 17 38 11
 • E-post: sven.erik@ref.no

Medlemsbedrifter i OVBOslo

A. Hansen Blikkenslagerverksted AS

Bispegata 16, 0191 Oslo
Tlf: 22 70 71 60
Fax: 22 70 71 69
Web: hansenblikk.no

Albretsen & Grohshennig AS

Axel Brinchs vei 5, 0682 Oslo
Tlf: 22 27 01 82
Fax: 22 07 01 82

Arth. Norderhau's Eftf. AS

Nesveien 11
Tlf: 67 10 25 80
Fax: 67 10 25 81

Bård Blikk AS

Sandstuveien 43. 1184 Oslo
Tlf: 22 67 15 40
Fax: 22 61 13 44

Blikkenslagerkompaniet Søran AS

Industriveien 13, 1481 Skytta
Tlf: 67 06 11 10
Fax: 67 06 00 42

Blikkenslagermester Lars Eriksen

Nordbergveien 42 B, 0875 Oslo
Tlf: 22 23 48 74
Fax: 22 95 05 85

Brodin AS
Københavngt. 2, 0553 Oslo
Tlf: 22 37 42 47
Fax: 22 37 42 49

Bærum Blikk og Ventilasjon AS

Løxaveien 15, 1351 Rud
Tlf: 67 15 19 30
Fax: 67 15 19 40
Web: bbv.no
Dan Blikk AS
Pottemakerveien 2, 0954 Oslo
Tlf: 22 38 20 00
Fax: 67 07 66 13

Drogseth Blikkenslageri AS

Sam Eydes vei 1B, 1412 Sofiemyr
Tlf: 22 32 32 50
Fax: 22 32 65 76
Web: drogseth.no

Franke Onsrud Blikkenslageri AS
Kjelsåsveien 170, 0884 Oslo
Tlf: 23 00 80 60
Fax: 23 00 80 61

Follo Tak og Vedlikehold
Tegelveien 21, 1400 Ski
Tlf:64 91 38 48
Web: follotak.no

Gabrielsen & Olsen AS

Professor Birkelandsvei 24 C, 1081 Oslo
Tlf: 23 28 90 10
Fax: 23 28 90 11

Gamlebyen Blikk AS

Cecilie Thoresensvei 7, 1153 Oslo
Tlf: 23 38 35 35
Fax: 23 38 35 36

Henry Hansen & Sønn AS Blikkenslagermestrene

Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tlf: 22 93 94 60
Fax: 22 93 94 61

Kaarud AS
Gøteborggata 38, 0566 Oslo
Tlf: 22 37 42 44
Web: kaarudas.no

KB Blikk
Tyriveien 7, 1481 Hagan
Tlf: 92220455
Web: kbblikk.no

Klima og Bygg AS

Enebakkveien 304, 1188 Oslo

Tlf: 99525050

Fax: 22284111

Web: klimaogbygg.no

Luftkvalitet AS

Tvetenveien 158, 0614 Oslo

Tlf: 23126400

Fax: 23126410

Web: luftkvalitet.no

Nortekk AS

P.B. 75, 2021 Skedsmokorset
Tlf: 63 87 15 50
Fax: 63 87 15 60

Olaf Johansens Eftf. AS

Professor Birkelandsvei 24 C, 1081 Oslo
Tlf: 23 17 50 70
Fax: 23 17 50 71

Per Hoel Blikkenslagerverksted AS

Solegladveien 20, 1352 Kolsås
Tlf: 67 13 20 18
Fax: 67 13 06 10

Røa Blikkenslagerverksted AS

Aslakveien 14 - Boks 151 Røa, 0702 Oslo
Tlf: 22 50 50 36
Fax: 22 73 12 17

Sagen & Co AS

Tomtveien - Boks 18, 2027 Kjeller
Tlf: 64 83 01 01
Fax: 64 83 01 03

Sigfred Bentzen & Sønn AS

Strømsveien 314, 1081 Oslo
Tlf: 22 79 30 00
Fax: 22 79 30 09

Storbråten AS

Øvre Prinsdalsvei 36 C, 1266 Oslo
Tlf: 22 75 10 35
Fax: 22 75 17 20

Storo Blikkenslagerverksted AS

Alunsjøen 55, 0957 Oslo
Tlf: 22 15 46 90
Fax: 22 32 05 17

Tak og Beslag AS

Postboks 43, 2022 Gjerdrum
Tlf: 995 90 014
Tak Partner Knudsen AS

Ryenstubben 3, 0778 Oslo

Tlf: 90155696

Fax: 22921090

Øivind Nilesen Blikkenslagerverksted AS

Pottemakerveien 2, 0954 Oslo
Tlf: 23 33 68 58
Fax: 23 33 68 59
...