Logo, Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget

Opplæringskontoret for Ventilalasjons- og Blikkenslagerfaget

Oslo og omegn

Om yrket

Blikkenslagerfaget skriver seg tilbake til 1600 tallet og er et fag med lange håndverkstradisjoner.

Liker du å skape noe med dine egne hender? Da er ventilasjons- og blikkenslagerfaget et fag du bør ta en nærmere titt på.

Ventilasjons- og blikkenslagerfaget består av tre hovedmoduler - tak, fasade og ventilasjon. I tillegg kommer verkstedsarbeid/produksjon som en naturlig del av den enkelte modul. Læretiden er fire år som gjennomføres som en kombinasjon av skole og opplæring i bedrift.

Læretid i bedrift er fra 2 til 4 år. Normalløpet (2 + 2) er bygget opp med 2 år på skole - VG-1 (grunnkurs) og VG-2 KEM (Klima, energi og miljøteknikk) som består av tre fag. Disse fagene er Taktekkerfaget, Rørleggerfaget og Ventilasjons- og blikkenslagerfaget. På VG-2 velger eleven fordypning i ett av fagene og ved endt skolegang tegnes lærekontrakt med Opplæringskontoret.

Hovedtyngden av den praktiske opplæringen foregår i bedrift. Tiden i bedrift er delt i en opplæringsdel og en verdiskapingsdel. Denne fordelingen gir grunnlag for at lærlingen mottar lønn gjennom den delen av opplæringen som foregår i bedrift.


Blikkenslagerfaget er delt inn i tre hovedmoduler:
Generell kunnskap:

En blikkenslager produserer selv det meste av det som monteres ute på bygg. Faget stiller krav til kunnskap innen oppbygging av både vegg og tak for å sikre gode løsninger som vil vare over tid. Oppbyggingen av vegg og tak er nyttig kunnskap for å sikre at det etableres nødvendig lufting. Generell kunnskap innen matematikk er viktig ved f. eks. utfoldingstegning.

tak_1_medium.jpg

Kunnskap om metallenes egenskaper

-er viktig for å ha oversikt over muligheter og begrensninger for de forskjellige materialtypene.

Modulen tak består av tekking av tak med en rekke typer materialer og teknikker. En blikkenslager tekker tak med taksten (betong og tegl), singelpapp, profilerte plater (stål og aluminium) og båndtekking (stål, aluminium, sink og kobber).

I tillegg kommer tilhørende beslag som f. eks. inntekking av piper, takhatter og karnapper.
Inntekking av gesimser og brystninger er også arbeidsoppgaver en blikkenslager utfører.

tak_2_medium.jpg

Fasade:

Fasademodulen omfatter kledning av fasader med alle typer metaller som f. eks. stål, aluminium, sink, kobber, rustfritt stål. Kledningen kan bestå av falset kledning, kassetter eller profilerte plater.

En fasade vil alltid inneholde en rekke typer beslag. Dette gjelder både når fasaden er kledd med metall og når fasaden er kledd med andre typer materialer som f. eks. trepanel, glass eller sten.

En fasade er avhengig av gode beslagsløsninger for å oppnå ønsket resultat. Av typer
beslag en blikkenslager utfører kan nevnes: sokkelbeslag, vindusbeslag, hjørnebeslag, overgangsbeslag.


Ventilasjon

For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg av avgjørende betydning. Blikkenslageren produserer tilpasningsbiter til og monterer ventilasjonsanlegg i boliger, kontorbygg og institusjonsbygg. For at ventilasjonsanlegget skal fungere etter hensikten er det viktig at arbeidet utføres av faglærte personer samt at vedlikehold, som filterskift, utføres på rett måte til rett tid.

tak_3_medium.jpg

Verksted

Et blikkenslagerverksted er utstyrt med en rekke maskiner som brukes til produksjon av beslag og komponenter til egne prosjekt og til produksjon etter bestilling.

Et blikkenslagerverksted kan ha alt fra manuelle maskiner til de mest avanserte datastyrte knekke- og kappemaskiner.