Logo, Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget

Opplæringskontoret for Ventilalasjons- og Blikkenslagerfaget

Oslo og omegn

Om utdanningen

3_elever_medium.jpg

HVORDAN BLIR JEG BLIKKENSLAGER?

Med utdannelse, og svennebrev, innen Ventilasjons- og blikkenslagerfaget har du en kompetanse innen et tradisjonelt bygghåndverksfag som gir gode jobbmuligheter landet over.

Opplæringen foregår over 4 år fordelt på teoretisk og praktisk opplæring innen områdene i fagets læreplan. Det er flere mulige opplæringsløp for å bli blikkenslager:

  • Normalløpet 2 + 2
  • 1 + 3
  • 0 + 4
valsing_medium.jpg

Normalløpet 2 + 2.

Læretiden på 4 år fordeles med 2 år på skole, VG-1 Bygg- og anleggsteknikk (grunnkurs) og VG-2 KEM (Klima-, energi- og miljøteknikk). Her får du teoretisk og praktisk opplæring i bl.a. Ventilasjons- og blikkenslagerfaget. Velger du å fordype deg i Ventilasjons- og blikkenslagerfaget vil du bli tilbudt lærlingplass i en opplæringsbedrift etter endt skolegang. Læretiden i bedrift er da 2 år og avsluttes med en svenneprøve.


1 + 3.

Ved å ta VG-1 Bygg- og anleggsteknikk og deretter tegne lærekontrakt med en opplæringsbedrift/Opplæringskontor vil læretiden i bedrift bli 3 år. I løpet av disse tre årene vil det bli gitt teoriundervisning, både i allmennfagene og yrkesteori. Lærlingtiden avsluttes også her med en svenneprøve.


0 + 4.

Du tegner lærekontrakt med en opplæringsbedrift/Opplæringskontor direkte. Læretiden i bedrift blir da 4 år. Nødvendig teoriundervisning tas da i løpet av læretiden. Lærlingtiden avsluttes også her med en svenneprøve.

nm_blikkenslager_medium.jpg

Spesialarbeider.

En mulig vei frem til svennebrev er å jobbe som spesialarbeider (opplæringslovens §3-5). Du må da ha minimum 5 års relevant erfaring fra faget og ha avlagt en tverrfaglig eksamen i yrkesteori. Du kan da melde deg opp som privatist gjennom Utdanningsetaten avdeling for Fagopplæring i ditt hjemfylke. Denne ordningen vil ikke innebære at du har en opplæringskontrakt og heller ikke gi de samme rettigheter som en lærekontrakt gir.